4.6 milyar metreküplük depo... Denizin 2 bin metre dibinde

İlk etapta 2.84 milyar metreküp doğalgaz bu bölgede depolandı. Bölgeden daha önce doğalgaz çıkartıldığı için doğal depolama alanları tespit edildi. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevzi Projesi adı verilen projeyi Kolin ve Kalyon ortaklığı üstlendi. Sondaj gemileriyle deniz tabanının 2 bin metre altında, her birinin ömrü 30 yıl olacak 18 kuyu açıldı. Karayla deniz arasındaki doğalgaz akışını sağlamak için de Silivri açıklarında Anadolu-01 ve Aras deniz platformları kuruldu.

Anadolu-01 Türkiye’nin ilk sondaj platformu olma özelliğini taşıyor. Platform, 64.6 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 7.9 metre yüksekliğinde bir güverteye sahip. Anadolu-01 maksimum 90 metre su derinliği olan sularda, 7 bin 600 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Maksimum 14 metre dalga boyuna ve saatte 129 km esen rüzgâra dayanıklı. Platformlar kendi enerjisini de rüzgârla sağlıyor.

Aras platformunda ise 122 kişi çalışıyor. Bunlardan yüzde 60’ı beyaz yakalı ve Türk. Geri kalanı da mavi yakalı yabancılardan oluşuyor. Projenin birçok noktasında Türk mühendisler görev aldı. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevzi Projesi’nin toplam maliyeti ise 450 milyon dolar (8.3 milyar TL) oldu.

Sondaj platformlarında görevli personel 30 gün boyunca 12 saatlik vardiya düzeninde çalışıyor ve bu süre zarfında acil durumlar hariç karaya ayak basmıyor. Revirde 7/24 bir doktor ve sağlık ekibi hazır bekliyor. Yine 7/24 projeye tahsisli bir ambulans helikopter de Atatürk Havalimanıiçinde 2 pilotuyla hazır bulunuyor. Hava şartları yüzünden, helikopter kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, nakiller için hızlı botlar planlanmış.

Şu ana kadar acil müdahale gerektiren herhangi bir kaza meydana gelmemiş. Deniz platformunda çalışan her personel BOSİET adı verilen özel sertifikasyona tabi. Ayrıca görev alanlarına göre, her personelin özel eğitim ve sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirme şartı da söz konusu. Platformdaki fiziksel güç gerektiren veya gerektirmeyen her bir operasyon, özel iş izinlerine, eğitime ve belirli onay serisine bağlı. Her bir aktivite öncesi yapılacak iş tarifleniyor, riskler belirleniyor ve yetkili amirlerden onay alındıktan sonra aktivitelere başlanıyor.Source link

17 Aralık 2022

Written by:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2022 All Rights Reserved. Designed By AKTAS DESIGN
  • https://s1.voscast.com:11079/stream