AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AFAD’dan yapılan açıklamada “Başkanlığımız merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 1-8 Şubat tarihleri arasında “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Sözlü giriş sınavı 6-17 Mart tarihleri arasında AFAD Başkanlık binasında gerçekleştirilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.1.4. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.5. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.1.6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.7. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

2.1.8. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.

2.1.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

2.1.10. Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 Source link

29 Aralık 2022

Written by:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2022 All Rights Reserved. Designed By AKTAS DESIGN
  • https://s1.voscast.com:11079/stream