İzmir’de Teknoloji Zirvesi... Bakan Varank: Turcorn’lar yeni ekonomi modelinin başat aktörleri olacak

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’de yeni ekonomi modelinden bahsedeceksek, milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji tabanlı şirketler bu yeni ekonomi modelinde başat aktörler olacaklar.” dedi.

Zirveye Bakan Varank’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sanayi ve Teknoloji Ba-kan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, İzmir Yüksek Teknik Enstitüsü Rek-törü Prof. Dr. Yusuf Baran ile çok sayıda üniversite rektörü, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin ve TGB’lerin yöneticileri katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen zirve, başta Ar-Ge ve ta-sarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik ekosiste-minin önemli aktörlerini de bir araya getirdi. Kamu kuruluşları ve özel sektörünetkinliğe yoğun ilgi gösterdi.Törende bir konuşma yapan Bakanı Varank, özetle şunları söyledi:

İŞTE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Türkiye’nin dört bir tarafındaki 97 Teknopark’ta, sayıları bin 567’ye ulaşan, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde faaliyet gösteren 11 binin üzerindeki fir-mada yürütülen yapay zeka, biyoteknoloji, nesnelerin interneti, uzay havacılık, robotik, nanoteknoloji gibi projelerde ve tabii ki buradaki başarı hikayelerinde çok yoğun bir şekil-de yüksek teknolojiyi görebiliyoruz.

TERZİ USULÜ DESTEK

Türkiye’de yeni ekonomi modelinden bahsedeceksek, milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji tabanlı şirketler bu yeni ekonomi modelinde başat aktörler olacaklar. Şu anda ülkemizden çıkan unicorn sayısı 6’ya ulaştı. Ancak bizim hedefimiz bu sayıları çok daha yukarılara taşıyabilmek. Bununla alakalı olarak TURCORN100 programı-nın lansmanını gerçekleştirdik. Bu programla küresel hedefleri olan, ölçekleme aşamasın-daki unicorn ya da bizim tabirimizle de Turcorn adaylarına ihtiyaçlarına özel şekilde des-tekler vereceğiz. Adeta terzi usulündeki desteklerle bu unicorn, kurcorn adaylarını destek-leyeceğiz.

TOGG’DA İMZALARI VAR

Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz sayesinde yüksek teknolojiye dayalı yüksek kalite ve standartlarda özgün ürünlerin geliştirilmesini sağlıyoruz. Ar-Ge ve tasarım ürünlerinin önemli bir bölümü ticarileşiyor ve bu merkezler sayesinde şu anda yurt dışına ihraç edilebiliyor. Yalnızca ihracat değil mesela Togg’un pek çok bileşeninde Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin imzası var.

36 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK VE MUAFİYET

Kamu olarak teşviklerle ve düzenleyici politika-larla teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yetkinliğinin artırıl-masında biz önemli bir rol oynuyoruz. Bugüne kadar teknik departmanımıza altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi desteği olarak geri ödemesiz şekilde güncel rakamlarla yaklaşık 2. 4 milyar lira kaynak aktardık. Ar-Ge merkezlerimizin bugüne kadar yararlandıkları teşvik ve muafiyetlerin tutarı 36 milyar liraya, tasarım merkezlerinin ise bir buçuk milyar liraya yaklaştı.ŞEHİR İÇLERİNDE

KULUÇKA MERKEZLERİ

Son dönemde yaptığımız değişikliklerle kuluçka merkezlerinin Teknoparklar dışında da faaliyet göstermesinin önünü açtık. Bu kapsamda bölge alanı dışında şu anda 4 tane kuluçka merkezi kurulumu gerçekleşti ve bu şekilde şehirle Teknoparkları birleştirerek özellikle genç girişimcilerin kuluçka desteklerinden çok daha güzel bir şekilde çalışmasının yolunu açmış bulunuyoruz ve burada belediyelerimiz öncü rol üstleniyorlar

İNOVASYON EKSENİ

Şu anda İzmir’de şu anda 4 tane Teknoparkımız mevcut. Biliyorsunuz biz İstanbul-Kocaeli-İzmir üçgeninde adeta bir inovasyon ekseni oluşturmaya çalışıyoruz. Bilişim Vadisi’nde Kocaeli’ndeki ve İstanbul’daki yatırımlarından sonra şu anda Bilişim Va-disi İzmir’in inşaatı da hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023 yılında burada çok önemli faali-yetler gerçekleştirmeye başlayacak.TÜRKİYE YÜZYILITörende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı ya-pacak, gelişmeyle, bilimle, inovasyonla, yenilikle Türkiye’yi buluşturacak olan bu heyeti İzmir’de ağırlamaktan duyuyorum.” dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, “Ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi’nde her geçen gün çok büyük bir ivmeyle çok büyük başarılara imza atı-yor ve hepimiz tarafından gurur duyduğumuz bakanlık desteklerini görmek de bizleri mo-tive diyor.” İfadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİİ

zmir Yüksek Teknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “Bugünün küresel dengesi çerisinde bir üniversitenin sanayi kuruluşuna dayanmadan ya da sanayi kuruluşlarının üniversitelerle iş birliği yapmadan başarıya ulaşma ihtimali yok.” dedi.

DÜNYADA İLK KEZ YAPILAN BİR BELGELENDİRME

Bakan Varank konuşmasında dünyada ilk kez TS EN ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi Standardı oluşturduklarını söyledi. Ödül töreni sırasında TS EN ISO 56002 İnovasyon Yöne-tim Sistemi Standardına ilişkin belge, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Anonim Şirketi ‘ne verildi. Genel Müdür Bilal Guliyev ödülünü Bakan Varank’tan aldı. Ödülü verirken kısa bir konuşma yapan Varank, “SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Anonim Şirketi endüstride İnovasyon Yönetim Sistemi Belgelendirmesini dünyada ilk alan firma ve bu belgelendirme-yi ilk kez dünyada yapan kuruluş Türkiye’den, TSE bu belgeyi düzenledi. Alan ilk kuruluş da SOCAR. Biz kendilerini tebrik ediyoruz, inovasyona verdikleri değer için.” ifadelerini kul-landı.

GALAKTİK TAYFA SÜRPRİZİ

Protokol konuşmaları öncesinde Bakan Varank bir de sürprizle karşılaştı. TRT Çocuk kana-lının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın 3’üncü Sinema filmi olan Galaktik Tayfa’nın frag-manı ilk kez programda seyirciyle buluştu. “Türkiye’nin en galaktik macarası” mottosuyla vizyona girecek olan Galaktik Tayfa, 6 Ocak’ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Ra-fadan Tayfa’nın sahne gösterisi Teknolojik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destek-leriyle yaz boyunca Türkiye’de turne yaparak teknoloji meraklısı çocuklar ve aileleriyle bu-luşmuştu.

TGB’LERİN ÖNEMİ

TGB’ler; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlamak amacıyla kurgulandı. Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi için uygulanan destek programlarının en önemlilerinden biri olan TGB’ler, yeni işler ve işlet-meler oluşturmanın yanında var olan işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin güç-lendirilmesini hedefliyor.

TGB 2021 PERFORMANS ENDEKSİ

TGB’lerin performanslarının izlenmesi; politika, strateji ve yol haritası oluşturmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Perfor-mans Endeksi hazırlanıyor. Zirve kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 yılı Per-formans Endeksi sonuçları da açıklandı.

TGB ÖDÜLLERİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2021 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan işletmeler şöyle: 

Olgun TGB Sıralamasında (Yaş ≥10)

1. Bilkent Cyberpark
2. ODTÜ Teknokent
3. Yıldız Teknik Üniversitesi

Gelişmekte Olan TGB Sıralamasında (5 ≤Yaş<10)

1. Teknopark İstanbul
2. Bilişim Vadisi3. Dokuz Eylül
Erken Aşama TGB Sıralamasında (Yaş <5)
1. Ostim Ekopark 2. Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi 3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Teknokenti

Kuluçka Faaliyeti Sıralamasında

1. Konya İnnopark
2. ODTÜ
3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi

AR-GE VE TASARIM MERKEZLER ÖDÜLLERİ

Etkinlikte, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve Ar-Ge ve Teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan Performans Endeksi sonuçları da açıklandı ve başarılı Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine ödülleri verildi. Ayrıca, belge almaya hak kazanan firmalara Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi. Ar-Ge Merkezleri performans endeksi ödülleri: A Grubu Ar-Ge Merkezleri (35 ve altıAr-Ge Personel İstihdamı)1. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri  2. VSY Biyoteknoloji3. Eczacıbaşı Tüketim ÜrünleriB Grubu Ar-Ge Merkezleri (36-50 Ar-Ge Personel İstihdamı) 1. Endoks Enerji Dağıtım 2. Zorluteks Tekstil 3. Borçelik Çelik Sanayii C Grubu Ar-Ge Merkezleri (51-75 Ar-Ge Personel İstihdamı ) 1. Kent Kart Ege Elektronik.2. Standard Profil Ege Otomotiv 3. Çalık Denim Tekstil SanayiD Grubu Ar-Ge Merkezleri (76 -250 Ar-Ge Personel İstihdamı )1. Kordsa Teknik Tekstil 2. Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri 3. Sestek Ses ve İletişim BilgisayarE Grubu Ar-Ge Merkezleri (251 ve Üzeri Ar-Ge Personel İstihdamı )

1. Arçelik2. ASELSAN3. AVL Araştırma ve MühendislikEn Fazla Yeni Ar-Ge Personeli İstihdamı1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)

2. ASELSA
3. Ford OtomotivTasarım Merkezleri performans endeksi ödülleri

A Grubu Tasarım Merkezleri (15 ve altı tasarım personeli istihdamı)

1. Çeksan Yol Süpürme Araçları 2. Eae Makina Sanayi3. Egemet Ege Metal Dövme

B Grubu Tasarım Merkezleri (16-20 tasarım personeli istihdamı)

1. Kasso Mühendislik 2. Dizaynvip Otomotiv Mühendisliği 3. Ds Mimarlık Restorasyon Peyzaj Mimarlığı

C Grubu Tasarım Merkezleri (21 ve üzeri tasarım personeli istihdamı)

1. Cemer Kent Ekipmanları2. Erginoğlu Çalışlar Mimarlık3. Sanem Plastik

En Fazla Yeni Tasarım Personeli İstihdamı

1. Rem Mimarlık 2. Enka İnşaat ve Sanayi3. Koton MağazacılıkSource link

23 Aralık 2022

Written by:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2022 All Rights Reserved. Designed By AKTAS DESIGN
  • https://s1.voscast.com:11079/stream