Sağlıkta şiddete 4 çözüm önerisi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir türlü önlenememesi ve sorunun kangrene dönüşmesine karşı Sağlık Bakanlığı’na dört maddelik çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: “Müdahale stratejileri geliştirilmesi, hasta yakınlarının erişeceği hizmetin sınırlarının iyi belirlenmesi, sağlık hizmetinden faydalananlara ve sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi ve risk gruplarına yönelik öncelikli stratejiler uygulanması.”

Milliyet’in edindiği bilgi ve belgelere göre, bir devlet hastanesinde çalışan uzman doktor, hastaneden iki radyoloji teknikerinin periyodik sağlık muayenesi için kendisine başvurduklarını, randevusuz ve tamamen meslektaşlık duygusuyla kabul ettiği muayeneyi tamamladığını ancak bir süre sonra ek tetkik muayene ile ilgisi olmayan isteklerle karşılaştığını belirtti. Bu talepleri kabul etmemesi üzerine ilgililerin kendisi hakkında mesnetsiz itham ve yalan şikayetlerde bulunduklarını, bu nedenle “verilen görevi yapmadığı” gerekçesiyle hakkında “uyarma” cezasına karar verildiğini söyledi. Verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savunan uzman doktor, konuyu KDK’ya taşıyarak cezanın iptalini istedi.

KDK Başkanı Şeref Malkoç başvuruyu işleme koyarken, KDK uzmanları; olayı ve uzman doktora verilen uyarma cezasını, anayasa ve yasalar ekseninde ilgili mevzuat açısından irdeleyerek, başvurunun kabul edilip, tavsiye kararı alınması gerektiği kanaatine ulaştı. Konuyu tüm boyutlarıyla ele alan KDK, uzman doktora verilen “uyarma” cezasına ilişkin “disiplin cezasında hukuka ve hakkaniyete aykırı bir husus tespit edilememiştir. Bununla birlikte sağlık hizmeti yürütülürken hizmetten yararlananlar ve hizmeti sunanlar açısından özel bir takım önlemlerin alınması gerektiği” değerlendirmesini yaptı.

 

287 DOSYAYA İDDİANAME

Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi talep eden KDK’ya, 2022’de sağlık çalışanlarına yönelik suçlara ilişkin hazırlanan dosya sayısının bin 723 olduğu, bin 248 dosya hakkında dava açılmasına gerek olmadığı kararı verildiği, 287 dosya için iddianame düzenlendiği, 89 dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği iletildi.

‘MÜDAHALE STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMELİ’

KDK yapılan araştırmalara dikkat çekerek; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının oluşmadan engellenmesi, şiddeti uygulayan kişilerin rehabilite edilmesi, şiddetin nedenlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması ve sorunların ortaya konup çözüm önerileriyle beraber engellenmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’na şu dört öneride bulunuldu:

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında rastlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla müdahale stratejileri geliştirilmeli, yapılan çalışmalar arttırılmalı.

Acil servislerde yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek amacıyla hasta yakınlarının erişeceği hizmetin sınırları iyi belirlenmeli.

Hem hizmet sunumu esnasında hem de hizmetten faydalanmadan önce, sağlık hizmetinden faydalananlara ve sağlık çalışanlarına eğitim verilmeli.

Risk gruplarına yönelik öncelikli stratejiler uygulanmalı.

Kaynak:Milliyet / Önder YILMAZSource link

25 Aralık 2022

Written by:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2022 All Rights Reserved. Designed By AKTAS DESIGN
  • https://s1.voscast.com:11079/stream